fondemission

fondemission
s (-en, -er) EKON det att ett företag ökar sitt aktiekapital och att varje aktieägare får fler aktier utan att det totala värdet av personens aktieinnehav förändras

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • delbevis — s ( et, delbevis) EKON för aktieägare vid fondemission …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • delrätt — s ( en, er) EKON rätt att erhålla nya aktier vid en fondemission i ett bolag i proportion till det gamla aktieinnehavet …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • fondaktie — s ( n, r) EKON aktie som ges ut genom fondemission …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”